Festival başvuruları kapanmıştır. Danışma kurulu tarafından belirlenen gruplar sayfamızda ilan edilecektir. Tüm başvuran gruplara teşekkür ederiz.

Applications are now closed. Winning applicants will be announced after the election of the festival committee. Thank you all for your deep interest.

Festival

Bugün toplumların yaşam anlayışını oluşturan, onların hangi kültürel kalıplar içerisinde yaşayacağını ve nasıl hareket edeceklerini belirleyen şey, içselleştirebildikleri kültürleridir.

Sanat, bu kültüre katkıda bulunan, bireyi ve toplumu çağdaş bir dünyaya yönlendiren önemli bir varoluştur.