“Başka bir dünya” kurulabileceği inancını taşıyan bilim insanları, aydın, sanatçı, işçi, memur, işsiz, öğrenciler ve yaşamın her alanından katılan insanlar tarafından 1993 yılında kuruldu.

TAKSAV’ın kurucuları arasında Oğuzhan MÜFTÜOĞLU, Can YÜCEL, Rıfat ILGAZ, Emil Galip SANDALCI, Baskın ORAN, Fikret BAŞKAYA, Korkut BORATAV, Halit ÇELENK, Ali ASKER, Halil ERGÜN, Aytaç ARMAZ, Erbil TUŞALP, Gençay GÜRSOY, Haluk GERGER, Hayri KOZANOĞLU ve daha birçok isim yer aldı.

Vakfın amacı, toplumsal, kültürel yaşamın gelişimine bilimsel, özgürlükçü ve demokratik bir anlayışla katkıda bulunmak, yaratıcı ve araştırıcı düşüncelerin gelişimine yardımcı olmaktır.

İnsanlığın gittikçe yalnızlaştırıldığı, sadece tüketimin pompalandığı dünyada örnek bir yaşam biçimine katkıda bulunmak için kollar sıvandı.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere yetişkinler, aileler için atölyeler oluşturuldu.

Çocukların ve gençlerin mevcut eğitim sisteminin dışında kendini özgürce ifade edebildiği, karşılıklı iletişim içinde öğrenip üretebildiği atölyelerde amaç; onların zihinsel ve bedensel gelişimine katkıda bulunmak oldu.

Sorunsuz bir aile içi iletişim, ancak gelişkin ve duyarlı ebeveynlerle gerçekleştirilebilirdi. Bugün aileler, çocuklarının bir adım gerisinde kalmamanın yollarını buldu.

Vakfımızda çeşitli kültürel sanatsal faaliyetlerin yanı sıra ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik ve toplumsal sorunlara karşı alternatif arayışların ürünü olan söyleşiler, paneller, toplantılar, etkinlikler ve eğitim çalışmaları yapıldı yapılmaya devam ediyor.

Özellikle çağdaş yaşamın bir gereği olan sanatı kitlelere ulaştırmak, genç yetenekleri tiyatroya kazandırmak, toplumun estetik beğeni düzeyini sanat yoluyla yükseltmek, ulusal ve uluslararası özel ve amatör tiyatro topluluklarını destekleyerek etkinliklerini sürekli kılmak, uluslararası dayanışmaya ve barışa sanat yolu ile katkıda bulunmak amacıyla 1996 yılından bu yana Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’ni düzenliyoruz.

Sanat, kültüre katkıda bulunan, bireyi ve toplumu çağdaş bir dünyaya yönlendiren önemli bir varoluştur. Yeni anlayışlar, çağdaş düşünceler, topluma en güçlü ve kalıcı biçimde sanat yolu ile ulaşmaktadır.

Toplumsal barışın, sevgi ve dayanışmanın kesintiye uğratılmaya çalışıldığı günümüzde TAKSAV, alternatif bir gelecek için çaba gösteren herkesle zihinsel ve fiziksel enerjilerini aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor.

Bu çatı sizinle daha da büyüyüp gelişecek.

Aydınlık yarınları hep beraber kuralım!

Emin KORAMAZ
TAKSAV Genel Başkanı