• Tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek.

• Toplumun estetik beğeni düzeyini tiyatro sanatıyla yükseltmek.

• Var olan özel ve amatör tiyatro topluluklarını desteklemek ve teşvik etmek.

• Seminer ve atölye çalışmaları ile tiyatro sanatındaki üretim kalitesini arttırmak.

• Sanatın taşıyıcısı ve destekleyicisi olması beklenen kurumların katkısını organize etmek.

• Basının ve kamuoyunun desteğiyle bu etkinlikleri ülke çapında özendirmek.

• Farklı ulusların tiyatro anlayışlarını ve tiyatro sanatı üzerindeki deneyimlerini topluma ve tiyatro sanatçılarına, yapımcılarına aktarmak.

• Toplumla tiyatro sanatı arasındaki bağı güçlendirmek.

• Alternatif tiyatro anlayışlarını tanıtmak ve geliştirmek.