5 YILDA 10.000 YENİ SANATSEVER

17 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında 2008 yılında 5 yılda 10.000 yeni Sanatsever başlığı ile bir “Sosyal Sorumluluk Projesi” başlattık. 5 yıl önce başlattığımız bu projeyle herhangi bir şekilde hiç tiyatroya gitmemiş/gidememiş bireyleri ücretsiz olarak tiyatro sanatı ile tanıştırmayı hedefledik. Öncelikle en yoksul mahallelerden ve okullardan başladık işe. İnsanların en temel ihtiyaçlarını bile zor karşılayabildiği bir dönemde sanatın da temel ihtiyaçlarımızdan olduğunu anlamaya/anlatmaya çalışırken, kendi yaşamlarımızı oyunlarda bulmaya başladık. Sorunlarımızın, dertlerimizin bazen dramlarda ağlayarak, bazen komediyle gülerek üstesinden gelmeye çalıştık.

Sanat, evrensel düşünmenin gelişmesine katkı sunar. Tiyatro sanatı da toplumların yaşamının değiştirilmesinde en önemli sanat dallarından biri oluğundan nitelikli, ekonomik ve ulaşılabilir olması gerektiği inanıcındayız. Tiyatroyu tanımayan milyonlarca yurttaşımızın hiç değilse bir kısmına ulaşabilmek için bir yerden başlayarak katkı sunmak gerektiğini düşündük. Bu düşünceden hareketle böyle bir projeyi Ankara’da Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında başlattık. Projenin ilk yılında 2703, ikinci yılında 2765, üçüncü yılında 3519, dördüncü yılında 5686, beşinci yılında 1486 olmak üzere toplam 16,159 kişiye ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

PROJENİN AMACI

Projenin genel amacı “çağdaş yaşamın bir gereği olan sanatı kitlelere ulaştırmak, toplumun estetik beğeni düzeyini sanat yoluyla yükseltmek, ulusal ve uluslararası dayanışmaya ve barışa sanat yolu ile katkıda bulunmak” olarak belirlenmiştir.

PROJENİN GEREKÇESİ

Bugün toplumların yaşam anlayışını oluşturan onların hangi kültürel kalıplar içerisinde yaşayacağını ve nasıl hareket edeceklerini belirleyen şey, özümseyebildikleri kültürleridir. Sanat, bu kültüre katkıda bulunan, bireyi ve toplumu çağdaş bir dünyaya yönlendiren önemli bir varoluştur. Yeni anlayışlar, çağdaş düşünceler topluma en güçlü ve kalıcı biçimde sanat yoluyla ulaşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bu proje her bakımdan toplumun gençleşmesi, yeniden canlanması ve olağan yaşam içinde, coşku ve dayanışma duygularını harekete geçirebilecek gücün kaynağı olacaktır. Her türden kültürel ve sanatsal etkinliğin bir arada ve iç içe yaşandığı, herkesin kaygısızca katılıp izleyebildiği, hayatın kendisinin yaşandığı, bireylerin yaratıcı-üretici özelliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak olan bu proje, gerek ulusal gerekse uluslararası ilişkiler açısından büyük önem taşımaktadır. Toplumlarla sanat arasındaki bağın güçlü olması çağdaş, yaşanılabilir ve barış içinde bir dünyaya yönelik araçları sunarken yaratıcı ve özgür düşüncenin gelişmesinde de büyük bir rol oynamaktadır. Toplumlarla sanat arasında herhangi bir kopukluk yaşanmaması için özellikle sivil toplum kurumlarının sanata destek vermeleri, bu tür organizasyonları desteklemeleri gerekmektedir.

PROJENİN HEDEFİ

Projeyi bu güne kadar Ankara’da 8 ilçedeki mahallelerde ve okullarda eş zamanlı olarak uyguladık. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında 5 yıl boyunca Ankara’nın dört bir yanından hiç tiyatroya gitmemiş/gidememiş bireyleri gerçekleştirilecek olan bu projenin aracılığıyla tiyatroyla buluşturmayı hedefledik. Sanata ilgiyi artıracak olan bu proje ile toplumun beğeni düzeyini yükseltmek ve sanatsal ve toplumsal duyarlılığını artırmayı hedefledik.

Proje kapsamında her yıl en az 2000 kişinin tiyatro ile tanıştırmayı hedeflemiş olmamıza rağmen 5 yılda 16,159  kişinin katılımıyla hedefimizin çok üstüne çıktık.

2012’de 17’incisini düzenlediğimiz Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında 5’inci ve son yılında  projeyi büyük bir özveri ve çalışma ile sürdüren TAKSAV emekçilerine, festival gönüllülerine ve proje ortaklarına tüm sanatseverler ve Ankaralılar adına teşekkür ederiz.

Yener AKSU
Festival Yönetmeni